Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: Úspory energie III. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu 

 

Projekt: Instalace fotovoltaického systému pro Sady Klášterec nad Ohří spol. s.r.o. registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022211

Příjemce dotace: „Sady Klášterec nad Ohří spol. s.r.o. Cihlářská 627, 431 51, Klášterec nad Ohří 

Popis projektu: Projektem dojde prostřednictvím komplexních řešení ke snížení energetické náročnosti firmy Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o., která se zabývá pěstování ovoce : převážně jablek, třešní, hrušek a slív. Budova leží na parcelních číslech: 131/2;  k.ú.: Klášterec nad Ohří [665622] a je ve vlastnictví žadatele. Projektem dojde k instalaci FVE systému na střeše budovy skladovacího objektu firmy Sady Klášterec nad Ohří spol. s.r.o., Ústecký kraj.“ Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení spotřeby elektrické energie instalací fotovoltaických elektráren v podnikatelském sektoru, a to díky instalaci fotovoltaických modulů o jmenovitém výkonu 400 Wp následovně: 188 ks. Celkově tedy FVE systém o výkonu 75,2 kWp.