Rok 2007 - čas na změnu

V roce 2007 jsme začali investovat do nových a moderních technologií. Byly vysázené první bloky štíhlých vřeten v úzkém sponu, opěrnou konstrukcí s tržně úspěšnými odrůdami typu Golden delicious Reinders, Jonagold Marnika aj. V dnešní době veškeré sady v integrované produkci disponují opěrnou konstrukcí s proti kroupovými sítěmi. V roce 2008 prošel sklad ovoce náročnou rekonstrukcí a nyní je ovoce skladováno ve 14 hermeticky uzavřených boxech vybavených technologií ULO s řízenou ochrannou atmosférou (ultra low oxygen) s kapacitou 2000 tun. 

Rok 2016 - dalších pár změn k dokonalosti

V tomto roce poprvé získáváme certifikaci GlobalGAP, která nám usnadňuje prodej ovoce velkým obchodním řetězcům. Největší technologickou změnou je nahrazení staré třídící linky, která již nevyhovovala, nejmodernější linkou MAF-RODA se systémem Globalscan 6

Současnost

V současné době obhospodařujeme celkem 174 ha půdy. Naším hlavním produktem jsou především jablka, v menší míře, třešně, hrušky a slívy. Ovoce produkujeme ve vysoké kvalitě při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování. V programu integrované produkce SISPO máme 93 ha a v ekologickém systému BIO 50 ha sadů.