Naše členství

Certifikáty a členství

Certifikáty:

•        SISPO •        BIOKONT •        ISO 9001 •        ISO 14001

Členství:

Ovocnářská unie České republikyUnie ovocnářů severočeského regionuSvaz skladovatelů ovoceOkresní agrární komora ChomutovSvaz SISPOBiosad

SISPO

•  Ovoce prodávané pod touto známkou je vyrobeno za výrazně omezeného používání pesticidů a umělých hnojiv. •  Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana (draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.). •  Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů. •  Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce. •  Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými mezinárodními normami. •  Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších oblastech, málo zatížených emisemi. •  Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok.

INTEGROVANÁ PRODUKCE

Naše firma je rovněž v programu Integrované produkce Integrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Vyžaduje kladný aktivní přístup pěstitelů ovoce k ochraně přírody, důkladné znalosti o cílech a zásadách integrované produkce ovoce a dodržuje stanovené pěstitelské technologie vyhovující zásadám integrované produkce. Cílem integrované produkce je ochrana přírodního prostředí ovocného sadu a živých organizmů, které se v něm vyskytují. Neporušování ani škodlivé měnění nebo ničení složek prostředí ovocného sadu. Zajištění druhové rozmanitosti přirozeně se vyskytujících nebo introdukovaných živočišných a rostlinných druhů v ovocných sadech a jejich blízkém okolí.  We cannot display this gallery  We cannot display this gallery We cannot display this gallery