Certifikáty a členství

Certifikáty:

•        SISPO

•        BIOKONT

•        ISO 9001

•        ISO 14001

Členství:

Ovocnářská unie České republiky

Unie ovocnářů severočeského regionu

Svaz skladovatelů ovoce

Okresní agrární komora Chomutov

Svaz SISPO

Biosad

SISPO

•  Ovoce prodávané pod touto známkou je vyrobeno za výrazně omezeného používání pesticidů a umělých hnojiv.

•  Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana (draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.).

•  Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů.

•  Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce.

•  Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými mezinárodními normami.

•  Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších oblastech, málo zatížených emisemi.

•  Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok.

INTEGROVANÁ PRODUKCE

Naše firma je rovněž v programu Integrované produkce

Integrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

Vyžaduje kladný aktivní přístup pěstitelů ovoce k ochraně přírody, důkladné znalosti o cílech a zásadách integrované produkce ovoce a dodržuje stanovené pěstitelské technologie vyhovující zásadám integrované produkce.

Cílem integrované produkce je ochrana přírodního prostředí ovocného sadu a živých organizmů, které se v něm vyskytují. Neporušování ani škodlivé měnění nebo ničení složek prostředí ovocného sadu. Zajištění druhové rozmanitosti přirozeně se vyskytujících nebo introdukovaných živočišných a rostlinných druhů v ovocných sadech a jejich blízkém okolí.

 [singlepic id=230 w=300 h=220 float=left]  [singlepic id=640 w=300 h=220 float=left] [singlepic id=585 w=300 h=220 float=left]